ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Ο χρόνος σας είναι πολύτιμος, οι απαιτήσεις για τεχνογνωσία σε θέματα πολυκατοικίας καθημερινά αυξάνονται, οι ανθρώπινες σχέσεις γειτνίασης γίνονται εύθραυστες όποτε παρεμβάλλονται οικονομικά συμφέροντα.

Για τον λόγο αυτό, η ανάθεση της Διαχείρισης του κτιρίου σας στην εταιρεία μας, σας παρέχει την καλύτερη λύση ως προς την εύρυθμη λειτουργία του κτιρίου σας.

Η Save for Home σας απαλλάσσει από την ενασχόλησή σας με τα προβλήματα της πολυκατοικίας και εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο το κοινό καλό και συμφέρον συνολικά του κτιρίου.

Η Save for Home ανελλιπώς, θα φροντίζει, θα ελέγχει, θα επιβλέπει (σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται δικά μας συνεργεία) και θα συντηρεί το κτίριο σε ότι αφορά πάγιες και συμφωνημένες δαπάνες. Τα συνεργεία και οι συνεργάτες της εταιρείας μας είναι ΟΛΟΙ ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ, ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ και μπορούν να καλύψουν όλο το 24ωρο οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις ή σε διαμέρισμα ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ!

Εγγυάται την συνεργασία με τον «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ» για την διασφάλιση των συμφερόντων της πολυκατοικίας. Η εταιρεία μας, σας δίνει την δυνατότητα, μερικής ή ολικής διαχείρισης του κτιρίου σας, είτε εντάσσοντας σας σε κάποιο από τα προγράμματα – πακέτα μας, είτε σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα αποκλειστικά για τις δικές σας ανάγκες.

 • Πλήρης και τακτικός τεχνικός έλεγχος του κτιρίου.
 • Επίβλεψη του κτιρίου για μικρά και μεγάλα προβλήματα λειτουργίας.
 • Εργασίες πρόληψης των βλαβών και μόνιμης συντήρησης του εξοπλισμού του κτιρίου.
 • Άμεση αποκατάσταση των βλαβών.
 • Έκδοση συγκεντρωτικών καταστάσεων, αναλυτικών ειδοποιητηρίων, εξοφλητικών αποδείξεων. Εφόσον υπάρχουν δαπάνες που επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες, εκδίδονται αποδείξεις που αφορούν τους ιδιοκτήτες. Αναλαμβάνουμε τον διαχωρισμό των δαπανών σε ενοικιαστές και ιδιοκτήτες, εφόσον μας το ζητήσετε.
 • Είσπραξη κοινόχρηστων λογαριασμών.
 • Παραλαβή πετρελαίου και έλεγχος στάθμης παρουσία πελάτη.
 • Πληρωμή των κοινόχρηστων λογαριασμών σε τρίτους (ΔΕΗ, ΔΕΥΑΗ, Καθαρίστρια, Ανελκυστήρας, κ.α.).
 • Συνεργεία παντός τύπου για την υποστήριξη του κτιρίου σας (καθαριότητα, κηπουρός, συντηρητής, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, κ.ά.)
 • Μέριμνα για την ασφάλεια του κτιρίου (κλειδιά, πυροσβεστήρες, συναγερμοί, κ.ά.)
 • Μέριμνα για την αισθητική των κοινόχρηστων χώρων, προβαίνοντας άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες (καλλωπισμός με φυτά, καθρέπτες, πίνακας ανακοινώσεων, σήμανση, κ.ά.)
 • Ενημέρωση των συνιδιοκτητών για το τι προβλέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας στα αναφυόμενα θέματα.
 • Κάλυψη κάθε ιδιαίτερης ανάγκης του κτιρίου και των διαμενόντων σε αυτό.

Ζητήστε Προσφορά

Διαχείριση Πολυκατοικιών | Κατασκευαστική | Μεσιτική | Διαχείριση Ακινήτων