ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ

Αναλαμβάνουμε την είσπραξη των μισθωμάτων σας, την διαχείριση της περιουσίας σας, καθώς και κάθε είδους τεχνική εργασία που προκύπτει στο διαμέρισμά σας.

 Η απόσταση δεν είναι πλέον πρόβλημα για την διαχείριση και τον έλεγχο της περιουσίας σας. Το τμήμα υποστηρίζεται με Νομικό Σύμβουλο.

Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιουσίας

  • Είσπραξη μισθωμάτων.
  • Νομική κάλυψη του ιδιοκτήτη για την είσπραξη των μισθωμάτων, καθώς και για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει σχετικά με το ακίνητο.
  • Έλεγχος – συντήρηση των ακινήτων κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ή μετά την αποχώρηση των ενοικιαστών.
  • Ετήσια απόδοση ισολογισμού για αναλυτική ενημέρωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου με τήρηση όλων των παραστατικών.

Ρωτήστε μας για τα ειδικά συμβόλαια ετήσιας συντήρησης!!

Ζητήστε Προσφορά

Διαχείριση Περιουσίας | Κατασκευαστική | Μεσιτική | Διαχείριση Ακινήτων